Wpływ na środowisko

 

Informacja


o wpływie działalności wykonywanej
przez jednostkę organizacyjną
na zdrowie ludzi i na środowiskoPodstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2021 poz. 1941/ zgodnie z art. 32c pkt.2

Nazwa jednostki organizacyjnej

Prywatny Gabinet Stomatologiczny
PERFECTDENT s.c.
Izabela i Grzegorz Stamirscy

 • Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na :
  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące;
   zezwolenie PWIS nr SEXVIa.9026.23.2014 , Aparat rentgenowski do zdjęć wewnątrzustnych SATELEC X-MIND SYSTEM
  • uruchamianiu pracowni decyzja PWIS nr SEXVIa.9026.23.2014
 • Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:
  • dawkomierzy indywidualnych - w ciągu minionych 12 miesięcy
   zmierzona dawka efektywna wyniosła: < 1mSv (poniżej czułości metody)

Zał. nr 4 do ustawy Prawo atomowe  "dawki graniczne promieniowania jonizującego" / Dz.U z 2021 poz.1941/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:
- pracownicy: 20mSv/rok;
- ogół ludności : 1mSv/rok

Uwaga:

 • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
 • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.