Terapia okluzyjna

 

Terapia okluzyjna


Nowoczesne rozwiązania i najnowsze technologie

Terapia okluzyjna

W XXI wieku z uwagi na coraz szybsze tempo życia, narastają wśród wielu ludzi problemy z odruchowym i nieumyślnym zaciskaniem zębów, oraz ze zgrzytaniem zębami (zwłaszcza w nocy). Skutkuje to nadmiernym ścieraniem się zębów, bólami lokalizowanymi w obrębie głowy i szyi, a nawet kręgosłupa oraz dysfunkcjami stawów skroniowo - żuchwowych (SSŻ), wraz z objawami akustycznymi, takimi jak klikanie, tarcie i przeskakiwanie w okolicy uszu. Mogą pojawiać się też szumy uszne.

Najczęściej problemy dysfunkcji URNŻ dotyczą osób ambitnych i aktywnych zawodowo, a także mającej wartościowe plany młodzieży w trakcie przygotowań do egzaminów. Problemy te często pojawiają się również po traumatycznych przeżyciach oraz u osób, które mocno emocjonalnie traktują nawet drobne zdarzenia losowe.

Zaciskanie zębów i zgrzytanie nimi (bruksizm) jest bowiem odruchową reakcją na stres, zwłaszcza na stres długotrwały.

Remedium na powyższe problemy jest między innymi TERAPIA OKLUZYJNA.

To takie postępowanie stomatologiczne, którego rezultatem jest zmiana stosunków zgryzowych u pacjenta. Jej celem jest poprawa czynności układu ruchowego narządu żucia. Mówiąc prościej chodzi o to, by przywrócić prawidłowy kształt i relacje przestrzenne łuków zębowych, co umożliwia też uzyskanie wymarzonego, pięknego uśmiechu. Terapia okluzyjna wykorzystuje różne dziedziny stomatologii jak protetyka, ortodoncja, zachowawcze rekonstrukcje zębów, w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta. W cięższych postaciach bólowych dysfunkcji narządu żucia może być potrzebne sięgnięcie do farmakoterapii, fizjoterapii czy psychoterapii.

Terapia okluzyjna dzieli się na odwracalną i nieodwracalną. Odwracalna terapia okluzyjna czasowo zmienia stosunki zwarciowe, wzajemne położenie struktur zwarciowych, albo obydwa czynniki. Przykładem terapii odwracalnej jest stosowanie szyn nagryzowych. Nieodwracalna terapia okluzyjna polega na definitywnej zmianie zwarcia, co pozwala np. na rekonstrukcję do prawidłowego kształtu zebów startych, krótkich, przywracając piękno uśmiechu i wygodę żucia. Przy nieodwracalnej terapii zwarciowej dopasowuje się indywidualnie dla danego pacjenta metody leczenia. Należą do nich:

  • Rekonstrukcje zwarciowe kompozytem (potocznie mówiąc "nadlewanie", lub odbudowywanie zębów bocznych, a potem przednich), co jest wykonywane według specjalnego klucza, utworzonego na modelach zębów pacjenta.
  • Mosty i korony protetyczne, również według klucza.
  • Odpowiednio dopasowane protezy ruchome.
  • Selektywne szlifowanie zębów.
  • Leczenie ortodontyczne lub częściowe leczenie ortodontyczne.
  • Implantologia i implantoprotetyka.

Najczęściej stosowana jest w terapii okluzyjnej rekonstrukcja zwarcia kompozytami (materiałami z których wykonuje się też światłoutwardzalne plomby). Każde postępowanie jest przed leczeniem szczegółowo omawiane i uzgadniane z pacjentem. Wszystkie wyżej wymienione procedury są dostępne w naszej praktyce, ale wykonuje się tylko to, co zostanie zaakceptowane przez obie strony (przez pacjenta i lekarza). Podsumowując niniejsze wyjaśnienia na temat terapii okluzyjnej, musimy nadmienić, że powyższy opis to tylko "wierzchołek góry lodowej". Wiedza na ten temat nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach (np. w Niemczech, USA) pojawiła się stosunkowo niedawno, wraz ze wzrostem częstości dusfunkcji URNŻ czyli układu ruchowego narządu żucia - po angielsku skrót - TMD. Chcąc wykonać dokładniejszy opis, należałoby napisać (ew. przepisać) całą księgę. Kosztów nieodwracalnej terapii okluzyjnej też nie da się uśredniając określić, gdyż zależą one od indywidualnych wskazań dla danego pacjenta oraz od uzgodnień co do sposobu leczenia, jakich dokona się w trakcie wizyt w naszej praktyce.

Efekty terapii okluzyjnej

Przed terapią
Po terapii