Ortodoncja jako jeden z elementów terapii okluzyjnej

Ortodoncja jako jeden z elementów terapii okluzyjnej

Przy problemach dysfunkcji Układu Ruchowego Narządu Żucia (URNŻ), leczenie ortodontyczne koniecznie poprzedzone jest wnikliwym badaniem funkcji stawów skroniowo żuchwowych oraz mięśni URNŻ. W przypadku dysfunkcji, leczenie aparatami stałymi najczęściej musi być poprzedzone szynoterapią.
U pacjentów dorosłych, a nawet dojrzałych z problemami periodontologicznymi lub z nieleczonym wcześniej zgryzem urazowym lub z zaburzeniem płaszczyzny zwarciowej, niejednokrotnie bez wspomożenia leczeniem ortodontycznym, nie da się problemu rozwiązać tylko samym leczeniem protetycznym. W takich sytuacjach mogę połączyć leczenie ortodontyczne z leczeniem protetycznym tak, by zmienić warunki zgryzowe na korzystne dla pacjenta.

Temat ten jest zawiły, więc w skrócie powiem tak: jeśli protetyk nie może wykonać uzupełnień w zwarciu zastanym lub implantolog nie ma gdzie zmieścić odbudowy na implancie, może w tym pomóc leczenie ortodontyczne.