O planowaniu i o kosztorysie leczenia ortodontycznego

O planowaniu i o kosztorysie leczenia ortodontycznego

Na pierwszej wizycie konsultacyjnej (koszt 50 zł) oceniam wstępnie jakie są możliwości leczenia. Jest wtedy czas na rozmowę, na moje pierwsze spostrzeżenia, które pacjentowi przekazuję oraz na to by pacjent określił jakie są jego potrzeby. Dla dokładnej analizy jak miałoby przebiegać leczenie i jaką metodą, potrzebuję wykonać gipsowe modele uzębienia (dodatkowy koszt 50 zł), które potem analizuję oraz daję skierowanie na dwa rentgenogramy – na OPG (ortopantomogram) oraz na tele boczne głowy. Po analizie modeli oraz rtg, najczęściej konsultuję mój plan leczenia ze specjalistą. W przypadku leczenia aparatami stałymi lub clear-aligner, przedstawiam pisemny kosztorys, którego oryginał pacjent otrzymuje. Obejmuje on koszty założenia aparatów, retencji po zakończeniu leczenia oraz ramowo koszty comiesięcznych wizyt. Przed leczeniem ortodontycznym konieczne jest też wyleczenie wszystkich, nawet najmniejszych ubytków próchnicowych oraz wdrożenie zaostrzonego reżimu higienicznego jamy ustnej.