Jak wygląda zabieg wszczepienia implantu?

Jak wygląda zabieg wszczepienia implantu?

Implant ma obecnie najczꙶ›ciej postać‡ ś›ruby. Istnieje cał‚e mnóstwo systemów a zatem kształtów i rozmiarów implantów, ale zabieg wszczepienia wyglą…da w wię™kszości przypadków podobnie.
Pacjent otrzymuje znieczulenie, potem za pomocą… specjalnego urzą…dzenia przygotowuje się™ ł‚oże dla implantu (otwór w koś›ci) a nastę™pnie wprowadza (wkrę™ca) w nie implant.
W niektórych przypadkach potrzebne jest nacię™cie bł‚ony ś›luzowej wtedy po osadzeniu implantu zakł‚ada si™ę szwy.
Czasami implant umieszcza się™ w koś›ci natychmiast po usunię™ciu zę™ba, wtedy cał‚y zabieg jest niewiele wię™kszy od samej ekstrakcji.