Jak przebiega leczenie implantologiczne?

Jak przebiega leczenie implantologiczne?

Cały proces składa się z trzech etapów:

  • planowania leczenia
  • implantacji
  • odbudowy protetycznej

Najważniejszym etapem jest wbrew pozorom planowanie leczenia, ponieważ właśnie od niego uzależniona jest estetyka i trwałość efektu końcowego. Dopiero na tym etapie można ocenić i wstępnie wycenić zakres potrzebnych prac.

Lekarz podczas pierwszej wizyty przeprowadza szczegółowy wywiad , badanie, pobiera wyciski oraz zleca wykonanie badań dodatkowych np. tomografii CBCT. Na podstawie badania, analizy modeli i badań radiologicznych planuje odbudowę protetyczną i potrzebne do jej wsparcia umiejscowienie implantów.

Na następnej wizycie wszczepia się implant (implanty). Jest to stosunkowo krótki zabieg, wykonywany w znieczuleniu miejscowym, przez co całkowicie bezbolesny. Implanty dwuczęściowe pozostają pod błoną śluzową do zakończenia ich zrastania z kością – zwykle kilka miesięcy, po czym następuje odbudowa protetyczna.

W niektórych przypadkach implanty można obciążyć natychmiastowo czyli wykonać odbudowę protetyczną już na tej samej wizycie, kiedy się je zainstaluje. Dzieje się tak np. w przypadku stabilizowania dolnej protezy całkowitej za pomocą jednoczęściowych miniimplantów.

Na wyniki leczenia największy wpływ ma odpowiednia higiena

W leczeniu implantoprotetycznym bardzo ważne są również wizyty kontrolne. W pierwszym roku po obciążeniu implantów częstsze, potem minimalnie co rok – dokładne instrukcje Pacjent otrzymuje po leczeniu.