Informacja o wpływie działalności wykonywanej na zdrowie ludzi i na środowisko

doctor, medical, medicine-563429.jpg

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2021 poz. 1941/ zgodnie z art. 32c pkt.2

Nazwa jednostki organizacyjnej
Prywatny Gabinet Stomatologiczny
PERFECTDENT s.c.
Izabela i Grzegorz Stamirscy

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na :

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące;
  • zezwolenie PWIS nr SEXVIa.9026.23.2014 , Aparat rentgenowski do zdjęć wewnątrzustnych SATELEC X-MIND SYSTEM
  • uruchamianiu pracowni decyzją PWIS nr SEXVIa.9026.23.2014

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

  • dawkomierzy indywidualnych – w ciągu minionych 12 miesiący
    zmierzona dawka efektywna wyniosła: < 1mSv (poniżej czułości metody)

Zał. nr 4 do ustawy Prawo atomowe „dawki graniczne promieniowania jonizującego” / Dz.U z 2021 poz.1941/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

– pracownicy: 20mSv/rok;

– ogół ludności : 1mSv/rok


Uwaga:

na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza sią, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.