Implanty

 

Implantologia


Nowoczesne rozwiązania i najnowsze technologie

Implantologia

Implantologia stomatologiczna to najnowocześniejsza metoda odbudowy brakujących zębów, polegająca na zainstalowaniu na stałe w kości jednego lub wielu implantów oraz osadzeniu na nich odbudowy protetycznej. Implanty zrastają się z kością i zastępują korzenie zębów, dzięki temu zamocowane na nich korony, mosty lub protezy zachowują się i wyglądają jak zęby własne:

 • są łatwe w utrzymaniu higieny
 • niezwykle komfortowe
 • estetycznie najbardziej zbliżone do zębów naturalnych
 • nie wymagają ingerencji w zachowane zęby własne

Bez względu więc na to czy::

 • brakuje pojedynczego zęba
 • brakuje kilku zębów
 • brakuje wielu zębów, a te które zostały są słabe, rozchwiane i Pacjent obawia się, że trzeba je będzie usunąć
 • użytkowane obecnie protezy nie trzymają się dobrze bądź uwierają albo zaburzają wymowę

to implantoprotetyka może pomóc spełnić marzenia o odzyskaniu pięknego uśmiechu i wygodnego gryzienia pokarmów.

Choć coraz większa grupa pacjentów cieszy się z dobrodziejstw implantów, niekiedy pojawiają się obawy dotyczące samego zabiegu, odrzucenia implantu czy ceny takiego leczenia. Obawy takie obecnie nie mają uzasadnienia.

 1. Wszczepienie implantu jest niewielkim, bezbolesnym zabiegiem chirurgicznym, wykonywanym w znieczuleniu miejscowym
 2. Implanty są wykonane z materiałów całkowicie biozgodnych, podczas zabiegu wykorzystuje się zaawansowany technologicznie sprzęt i zachowuje aseptyczne warunki dlatego ryzyko niepowodzenia zostało prawie całkowicie wyeliminowane.
 3. Ceny są porównywalne z rozwiązaniami tradycyjnymi, choć pozwalają osiągnąć nieporównanie lepsze efekty.

W naszym gabinecie leczeniem implantoprotetycznym zajmuje się specjalista I stopnia stomatologii ogólnej Grzegorz Stamirski, posiadający międzynarodowy certyfikat umiejętności w dziedzinie implantologii stomatologicznej nadany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej (OSIS) i Europejskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej (EDI).

 • konsultacje implantoprotetyczne
 • implanty protetyczne dwuczęściowe
 • implanty protetyczne jednoczęściowe
 • implanty tymczasowe (również ortodontyczne)
 • zabiegi przedimplantacyjne na tkankach twardych i miękkich
 • sterowana regeneracja tkanek
 • ekstrakcje zębów z jednoczasową implantacją
 • ekstrakcje zębów z przygotowaniem do implantacji odroczonej
 • protetyka na implantach

Umów się na wizytę konsultacyjną tel. 889 789 788. Będzie możliwość zapytania o szczegóły.

Grzegorz Stamirski o implantoprotetyce stomatologicznej:

Implantologia jest niezwykle ciekawą i dynamicznie rozwijającą się dziedziną. Mamy tu z jednej strony najnowocześniejsze technologie, a z drugiej bardzo bogatą i wciąż nie do końca poznaną biologię tkanki kostnej i tkanek miękkich. Większość mężczyzn już samym obcowaniem z urządzeniami o tak dużym zaawansowaniu technologicznym i elementami o niezwykłej precyzji mogłaby być usatysfakcjonowana. Do tego dochodzi wyzwanie, jakim jest zaplanowanie i wykonanie samego zabiegu tak by był precyzyjny, krótki i nieobciążający dla Pacjenta. I wreszcie najważniejsze - to na co czeka Pacjent - odbudowa protetyczna, która czasami potrafi znacząco zmienić jakość życia, przywrócić radość i pewność siebie.