Grzegorz Stamirski

Grzegorz Stamirski

Lekarz dentysta Grzegorz Stamirski - specjalista stomatologii ogólnej, implantolog

  • W 1994 roku ukończył studia na Pomorskiej Akademii Medycznej na Wydziale Stomatologii i uzyskał tytuł lekarza stomatologa (po wejściu Polski do UE ustawowo zmieniony na lekarz dentysta).
  • W 1999 roku zdał z wyróżnieniem (bardzo dobry +) egzamin specjalizacyjny w dziedzinie stomatologii ogólnej.
  • Od 1995 roku pogłębia wiedzę, uczesnicząc regularnie w kursach teoretycznych i praktycznych.
  • Od 2001 roku uczestniczy w szkoleniach z implantologii
  • W 2012 roku złożył egzamin praktyczny i teoretyczny uzyskując certyfikat Umiejętność Implantologiczna
  • Od 2012 roku z sukcesami samodzienie wszczepia implanty.

Cechy szczególne to dociekliwość, zaangażowanie i precyzja w możliwie każdym aspekcie pracy.
W obszarze szczególnych zainteresowań znajduje się protetyka (również implantoprotetyka), periodontologia, stomatologia estetyczna, endodoncja oraz nieprawidłowości zwarcia (okluzji).

O mnie:

W roku 1994 ukończyłem studia na Pomorskiej Akademii Medycznej. Od tego czasu pogłębiam wiedzę uczestnicząc regularnie w kursach teoretycznych i praktycznych. Dzięki zainteresowaniom nowymi technologiami od 1996 r. korzystam z publikacji medycznych w internecie (wtedy dostęp do internetu wyglądał nieco inaczej niż dziś ...). W 1998 r. zarejestrowałem się w międzynarodowej bazie wiedzy medycznej Medline, która stała się głównym źródłem informacji do pracy specjalizacyjnej. W 1999 r. zakończyłem szkolenia w przebiegu specjalizacji I stopnia w zakresie stomatologii ogólnej i zdałem z wyróżnieniem egzamin końcowy. Praca dyplomowa z zakresu współczesnych metod opracowywania i wypełniania kanałów korzeniowych. Od momentu ukończenia sudiów uczestniczę systematycznie w szkoleniach doskonalących w różnych dziedzinach stomatologii.

W 2003r wziąłem udział w konferencji naukowej, której głównym gościem był prof. Per Ingvar Branemark - twórca współczesnej implantologii. To była pierwsza i jedyna wizyta tego nieżyjącego już wielkiego naukowca w Polsce - właśnie w Kielcach.

Wielka charyzma, osobowość, oddanie dla pacjentów i olbrzymia wiedza prof. Branemarka były powodem mojego zainteresowania się implantologią. Od tego czasu byłem uczestnikiem wielu konferencji i kursów implantologicznych. Po zdobyciu solidnej podbudowy teoretycznej rozpocząłem intensywne szkolenia praktyczne i w 2012r złożyłem egzamin praktyczny i teoretyczny, uzyskując jako członek OSIS i EDI certyfikat Umiejętność Implantologiczna. Samodzielnie wszczepiam implanty od 2012r.

Bardzo się cieszę, że mogę już zaoferować moim pacjentom pełny zakres rozwiązań protetycznych, również tych wspartych o implanty.

Co nas wyróżnia?

Jako małżeństwo stomatologów, dzielimy wspólną pasję do naszego zawodu. Mamy ogromne doświadczenie w stomatologii zachowawczej, estetycznej, endodoncji i protetyce, gdyż tym głównie zajmowaliśmy się przez lata dziewięćdziesiąte i połowę dwutysięcznych, a nasz rozwój w kierunku terapii okluzyjnej, implantologii, periodontologii i ortodoncji, pozwala na bardziej kompleksowe leczene i i kreowanie pięknego uśmiechu nawet w sytuacjach, gdy niektórzy rozkładają ręce.

Certyfikaty i uprawnienia