Fizjoterapia stawów skroniowo-żuchwowych

Fizjoterapia stawów skroniowo-żuchwowych ma na celu poprawę ruchomości, wzmocnienie mięśni i rehabilitację stawu. Przede wszystkim należy zastosować leczenie zachowawcze, takie jak masaż, stymulacja elektryczna, elektrostymulacja i terapia manualna. Można również stosować ćwiczenia wzmacniające mięśnie i stawy, takie jak ćwiczenia izometryczne i ćwiczenia ruchowe. Można również zastosować fizykoterapię, taką jak leczenie ultradźwiękami, światłem laserowym, zimnem i ciepłem. W skrajnych przypadkach można rozważyć stosowanie leków lub interwencji chirurgicznej.

Dla kogo:

Fizjoterapia stawów skroniowo-żuchwowych – manualna, prowadzona jest w naszej praktyce przez magistra fizjoterapii Karola Pskit’a  

Doświadczenie i kursy:

  • W zawodzie fizjoterapeuty od 2010 r.
  • Kurs masażu o profilu rozszerzonym
  • Kurs Kinesiology Taping
  • Kurs PNF Proprioceptive Neuromuscular Facilitation
  • Kurs Współczesne Metody Diagnostyki i Leczenia Tkanek Miękkich: Mięśniowo-Powieziowe Rozluźnianie
  • Kurs Techniki Energizacji Mięśni
  • Kurs Terapia Stawów Skroniowo-Żuchwowych
  • Kurs Diagnostyka i leczenie pacjentów z wadami zgryzu i dysfunkcja narządu żucia w ujęciu holistycznym
  • Kurs Rozwiązywanie problemów klinicznych w dysfunkcjach czaszkowo-żuchwowych.