Czy każdy może mieć wszczepiony implant?

Czy każdy może mieć wszczepiony implant?

Nie ma ograniczenia wiekowego poza tym, że rozwój kości powinien być zakończony – czyli minimalnie ok. 18 lat.
Istnieją jednak pewne przeciwwskazania wymagające szczegółowego wywiadu i konsultacji. Mogą one być związane z ogólnym stanem zdrowia lub warunkami miejscowymi.
Niektóre z nich to:

  • aktywna choroba nowotworowa
  • nieustabilizowana cukrzyca
  • niektóre choroby krwi i szpiku kostnego (w tym ciężkie zaburzenia krzepnięcia)
  • AIDS
  • zaawansowana osteoporoza (zwłaszcza leczona dużymi dawkami bisfosfonianów)
  • choroby układowe
  • poważne choroby psychiczne
  • alkoholizm
  • aktywna paradontoza
  • nałogowe palenie tytoniu

Ważna jest także ilość i jakość kości w miejscu przyszłej implantacji.

Wszystkie te czynniki bierzemy pod uwagę, niektóre z nich można zminimalizować odpowiednim leczeniem przygotowawczym.
Nawet jeśli Pacjent nie może zostać zakwalifikowany do wszczepienia implantów, zaproponujemy satysfakcjonujące rozwiązanie.